Eshitish asboblari yordamida bilimlarni sotib olish va sotib olish